Facebook

Naliczanie wynagrodzeń – wewnątrz firmy czy outsourcing płac. Wady i zalety rozwiązania

Outsourcing płac to przekazanie firmie zewnętrznej obowiązków związanych z finansową obsługą pracowników, w tym naliczania płac. Warto zauważyć, że proces naliczania jest zjawiskiem podlegającym nieustannym zmianom prawnym, dlatego jego obsługę należy powierzyć wyspecjalizowanym podmiotom.  (więcej…)

Czy prawo chroni nas przed nieuczciwą konkurencją?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jest nie lada wyzwaniem. Właściciel firmy musi być osobą odpowiedzialną, pewną siebie i zaradną. Ponadto musi radzić sobie na trudnym rynku, w którym istnieje konkurencja. Jeszcze większe trudności może mieć przedsiębiorca, którego konkurencja działa nieuczciwie. (więcej…)

Fuzja firm a pracownicy

Fuzja firm to częsta sytuacja na skalę światową, nie jest to typowo polskie zjawisko. Coraz więcej firm łączy się, aby utrzymać się na rynku.Jest to typowe dla czasów kapitalizmu – łączą się fabryki, banki, szkoły prywatne oraz uczelnie. (więcej…)

Największe fuzje polskich firm

Największe fuzje polskich firm Zjawisko przejęć i dobrowolnego łączenia się przedsiębiorstw zaczęło występować na dużą skalę w gospodarce Polski dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Chodzi tu oczywiście o gospodarkę polską po okresie transformacji – przedsiębiorstwa łączyły się także w życiu gospodarczym Polski XIX-wiecznej i międzywojennej. Nie ma jednak między tymi zjawiskami ciągłości prawnej i historycznogospodarczej ze zjawiskami współczesności. Trzeba zaznaczyć też, że samo pojęcie połączenia się przedsiębiorstw definiuje się w literaturze ekonomicznej bardzo rozmaicie (różne definicje przedstawili np. H. Johnson, J. Pene, R. Sasiak i S. Sudarsanam)....

Lotos i Orlen jako jedność?!

Nie od dziś wiadomo, że PKN Orlen chce objąć 100% udziałów Grupy Lotos. Zanim jednak nastąpi przejęcie, decyzję o zezwoleniu na tę operację musi wydać Komisja Europejska. Czy powstanie jeszcze większa konkurencja w branży paliwowej? (więcej…)

Czym tak naprawdę jest wrogie przejęcie?

Wrogie przejęcie jest jedną z agresywnych form nabycia przedsiębiorstwa. Takie przejęcie istnieje w sytuacji, gdy przeniesienie kontroli nad danym przedsiębiorstwem następuje pomimo braku zgody dotychczasowego zarządu. Wrogie przejęcie może nastąpić poprzez zakup akcji ( jest to najczęstsza forma), zakup majątku spółki czy uzyskanie większościowego prawa głosu na walnym zgromadzeniu. (więcej…)

Skąd czerpać wiedzę i energię, by prowadzić efektywny biznes?

Posiadanie własnego biznesu to nie tylko duża satysfakcja i szerokie możliwości rozwoju, ale również szereg wyzwań i dylematów. Dlatego, aby móc prowadzić go w efektywny i dochodowy sposób, trzeba dysponować szeroko pojętą wiedzą biznesową oraz energią do działania. (więcej…)