Facebook

Czy prawo chroni nas przed nieuczciwą konkurencją?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jest nie lada wyzwaniem. Właściciel firmy musi być osobą odpowiedzialną, pewną siebie i zaradną. Ponadto musi radzić sobie na trudnym rynku, w którym istnieje konkurencja. Jeszcze większe trudności może mieć przedsiębiorca, którego konkurencja działa nieuczciwie. (więcej…)

Fuzja firm a pracownicy

Fuzja firm to częsta sytuacja na skalę światową, nie jest to typowo polskie zjawisko. Coraz więcej firm łączy się, aby utrzymać się na rynku.Jest to typowe dla czasów kapitalizmu – łączą się fabryki, banki, szkoły prywatne oraz uczelnie. (więcej…)

Największe fuzje polskich firm

Największe fuzje polskich firm Zjawisko przejęć i dobrowolnego łączenia się przedsiębiorstw zaczęło występować na dużą skalę w gospodarce Polski dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Chodzi tu oczywiście o gospodarkę polską po okresie transformacji – przedsiębiorstwa łączyły się także w życiu gospodarczym Polski XIX-wiecznej i międzywojennej. Nie ma jednak między tymi zjawiskami ciągłości prawnej i historycznogospodarczej ze zjawiskami współczesności. Trzeba zaznaczyć też, że samo pojęcie połączenia się przedsiębiorstw definiuje się w literaturze ekonomicznej bardzo rozmaicie (różne definicje przedstawili np. H. Johnson, J. Pene, R. Sasiak i S. Sudarsanam)....

Lotos i Orlen jako jedność?!

Nie od dziś wiadomo, że PKN Orlen chce objąć 100% udziałów Grupy Lotos. Zanim jednak nastąpi przejęcie, decyzję o zezwoleniu na tę operację musi wydać Komisja Europejska. Czy powstanie jeszcze większa konkurencja w branży paliwowej? (więcej…)

Czym tak naprawdę jest wrogie przejęcie?

Wrogie przejęcie jest jedną z agresywnych form nabycia przedsiębiorstwa. Takie przejęcie istnieje w sytuacji, gdy przeniesienie kontroli nad danym przedsiębiorstwem następuje pomimo braku zgody dotychczasowego zarządu. Wrogie przejęcie może nastąpić poprzez zakup akcji ( jest to najczęstsza forma), zakup majątku spółki czy uzyskanie większościowego prawa głosu na walnym zgromadzeniu. (więcej…)

Skąd czerpać wiedzę i energię, by prowadzić efektywny biznes?

Posiadanie własnego biznesu to nie tylko duża satysfakcja i szerokie możliwości rozwoju, ale również szereg wyzwań i dylematów. Dlatego, aby móc prowadzić go w efektywny i dochodowy sposób, trzeba dysponować szeroko pojętą wiedzą biznesową oraz energią do działania. (więcej…)

Sortowanie odpadów – na czym polega?

Segregacja odpadów to sortowanie ich za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego celu kontenerów, kluczowym kryterium jest w tym przypadku rodzaj surowca, z jakiego zostały wykonane. Selekcję odpadów można podzielić na dwa rodzaje: u źródła oraz w procesie recyklingu. (więcej…)