Facebook

Czy prawo chroni nas przed nieuczciwą konkurencją?

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jest nie lada wyzwaniem. Właściciel firmy musi być osobą odpowiedzialną, pewną siebie i zaradną. Ponadto musi radzić sobie na trudnym rynku, w którym istnieje konkurencja. Jeszcze większe trudności może mieć przedsiębiorca, którego konkurencja działa nieuczciwie.

Ochrona prawna przed czynami nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja jest zjawiskiem, z którym możemy się spotkać na wolnym rynku. Działanie nieuczciwej konkurencji sprowadzają się do wielu czynności, które nie są zgodne z obowiązującym prawem.

Na szczęście istnieją regulacje prawne, które zapewniają przedsiębiorcom, jak i klientom ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Istnieje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które reguluje zwalczanie oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Ustawa pochodzi z dnia 16 kwietnia 1993 roku.

Ustawa definiuje czyn nieuczciwej konkurencji następująco: „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.

Czyny nieuczciwej konkurencji

Skutki stosowania nieuczciwej konkurencji

W prawie przewidziane są dwa typy sankcji. Odpowiedzialność cywilnoprawna oraz odpowiedzialność karna. Osoby, które dokonują czynów nieuczciwej konkurencji mogą narażać się na karę grzywny, a nawet na karę pozbawienia wolności.

Sprawy związane z nieuczciwą konkurencją rozpatruje sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Przedsiębiorca, którego interes został naruszony poprzez działanie nieuczciwej konkurencji, może złożyć pozew do sądu i domagać się pociągnięcia nieuczciwego konkurenta do odpowiedzialności karnej lub cywilnoprawnej.

Prawo chroni nas przed nieuczciwą konkurencją. Istniejące regulacje prawne dają nam gwarancję, że w przypadku stosowania wobec nas nieuczciwej konkurencji, osoba łamiąca prawo poniesie konsekwencje.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Fuzja firm a pracownicy

Fuzja firm to częsta sytuacja na skalę światową, nie jest to typowo polskie zjawisko. Coraz więcej firm łączy się, aby...

Zamknij