Facebook

Czym tak naprawdę jest wrogie przejęcie?

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Wrogie przejęcie jest jedną z agresywnych form nabycia przedsiębiorstwa. Takie przejęcie istnieje w sytuacji, gdy przeniesienie kontroli nad danym przedsiębiorstwem następuje pomimo braku zgody dotychczasowego zarządu. Wrogie przejęcie może nastąpić poprzez zakup akcji ( jest to najczęstsza forma), zakup majątku spółki czy uzyskanie większościowego prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Strategia takiego przejęcia

Istnieją tylko dwie strategie wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa. Pierwsza z nich to stopniowe wykupywanie udziałów przedsiębiorstwa, którego ma nastąpić przejęcie. W przypadku gdy nabywcą przedsiębiorstwa jest spółka publiczna to nie istnieje żaden obowiązek ujawniania wykupu do wysokości progu określonego ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Druga strategia nabycia jest wtedy gdy nabywca nie negocjuje warunków zakupu przedsiębiorstwa z zarządem tylko kieruje swoją ofertę kupna do akcjonariuszy danej firmy.

Amerykańskie techniki obronne przeciwko przejęciu

Amerykanie opracowali kilka technik obronnych przeciwko wrogiemu przejmowaniu przedsiębiorstw przez inne firmy tudzież osoby. Do najbardziej popularnych technik obronnych zalicza się:

Brytyjskie techniki obronne

Brytyjskie firmy nie dysponują tak szerokimi możliwościami przed wrogim przejęciem jak amerykanie. Jednak posiadają swoje sposoby na zabezpieczenie się przed wrogim przejęciem przez inne firmy czy nawet osoby.

Transakcje M&A – jak kancelarie prawne wspierają firmy w procesie fuzji i przejęć?

Przeczytaj poprzedni wpis:
Skąd czerpać wiedzę i energię, by prowadzić efektywny biznes?

Posiadanie własnego biznesu to nie tylko duża satysfakcja i szerokie możliwości rozwoju, ale również szereg wyzwań i dylematów. Dlatego, aby...

Zamknij