Facebook

Lotos i Orlen jako jedność?!

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Nie od dziś wiadomo, że PKN Orlen chce objąć 100% udziałów Grupy Lotos. Zanim jednak nastąpi przejęcie, decyzję o zezwoleniu na tę operację musi wydać Komisja Europejska. Czy powstanie jeszcze większa konkurencja w branży paliwowej?

Większy gigant?

Polska firma Lotos, która powstała w 2003 roku, zajmująca się dystrybucją paliw, to łakomy kąsek dla większego koncernu, jakim jest PKN Orlen. Już od dłuższego czasu w mediach można było  wznaleźć informacje dotyczące planów obu spółek, jednak do końca nie było wiadomo, czy faktycznie taki ruch będzie miał w ogóle miejsce.

Jeszcze jeden zakręt i ostatnia prosta

Zanim dojdzie do utworzenia fuzji, Komisja Europejska zobligowana jest rozpatrzyć wniosek, którego celem będzie uzyskanie przez PKN Orlen zgody na objęcie całości udziałów w Grupie Lotos. Decyzja ma ukazać się w pierszej połowie 2019 roku. Proces ten nie należy do najłatwiejszych, jednak nic nie wskazuje na to, aby KE nie zgodziła się na przyłączenie Grupy Lotos do naftowego giganta.

Czy fuzja ma sens?

Włączenie jednej firmy do drugiej niesie ze sobą szeroki wachlarz korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów z tytułu inwestycji, umocnienie swojej pozycji na rynku, łatwiejsze przygotowywanie się do nowych wyzwań. Połączenie Lotosu i Orlenu może przynieść pozytywne skutki dla polskiej gospodarki, ze względu na to, że celem nie jest utworzenie na rynku monopolu. Możliwe będzie lepsze konkurowanie na arenie międzynarodowej. Jednak znajdą się także przeciwnicy fuzji.

Dystrybutor BP Polska nie ukrywa swojego niezadowolenia twierdząc, że konkurecyjność wolności rynkowej zostanie zachwiana na rzecz nowo powstającej grupy. Istnieją też obawy, że dojdzie do trudności z importem paliw, a w szczególności oleju napędowego. PKN Orlen podkreśla, że konsolidacja nie odbije się na klientach. Prezes komcernu jest dobrej myśli i wierzy, że projekt zakończy się sukcesem.

W jaki sposób odczuje to przeciętny Kowalski? Czy zintegrowania obu firm jest dobrym pomysłem? Na efekty przyszłej współpracy trzeba cierpliwie poczekać, mając nadzieję, że nie wpłynie ona negatywnie na uszczuplenie portfeli kierowców.

Transakcje M&A – jak kancelarie prawne wspierają firmy w procesie fuzji i przejęć?

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czym tak naprawdę jest wrogie przejęcie?

Wrogie przejęcie jest jedną z agresywnych form nabycia przedsiębiorstwa. Takie przejęcie istnieje w sytuacji, gdy przeniesienie kontroli nad danym przedsiębiorstwem...

Zamknij