Facebook

Największe fuzje polskich firm

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Największe fuzje polskich firm

Zjawisko przejęć i dobrowolnego łączenia się przedsiębiorstw zaczęło występować na dużą skalę w gospodarce Polski dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Chodzi tu oczywiście o gospodarkę polską po okresie transformacji – przedsiębiorstwa łączyły się także w życiu gospodarczym Polski XIX-wiecznej i międzywojennej. Nie ma jednak między tymi zjawiskami ciągłości prawnej i historycznogospodarczej ze zjawiskami współczesności. Trzeba zaznaczyć też, że samo pojęcie połączenia się przedsiębiorstw definiuje się w literaturze ekonomicznej bardzo rozmaicie (różne definicje przedstawili np. H. Johnson, J. Pene, R. Sasiak i S. Sudarsanam).

Przełom XX i XXI wieku

W 1989 roku Polska rozpoczęła proces transformacji ustrojowej i gospodarczej. Transformacja gospodarcza, przejście od gospodarki socjalistycznej do kapitalistycznej, opierała się przede wszystkim na prywatyzacji przedsiębiorstw. Dopiero prywatyzacja umożliwiła transakcje fuzji i przejęć największych przedsiębiorstw. Największą transakcją fuzji z udziałem przedsiębiorstwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych było połączenie Viviendi Universal z przedsiębiorstwem Elektrim Polska – wartość transakcji wynosiła 503 miliony dolarów. Inne duże fuzje lub przejęcia tego okresu dotyczyły par przedsiębiorstw: Credit Agricole – Lucas Bank (262 miliony dolarów), ING – Bank Śląski (249 milionów dolarów), BIG Bank Gdański – Millenium (127 milionów dolarów), ING – Bank Śląski (130 milionów dolarów). (Dane liczbowe na podstawie materiałów prasowych).

Z przedstawionych danych wynik wyraźnie, że druga połowa lat 90. była okresem konsolidacji największych polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze bankowym. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku ilość fuzji dużych przedsiębiorstw zmniejszyła się. Wiązało się to głównie ze spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego (zwłaszcza w latach 2000-2006, a następnie na skutek światowego kryzysu finansowego). Największe przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, uległy już zresztą daleko posuniętej konsolidacji.

Ostatnie lata

Bieżące dziesięciolecie przyniosło znaczne zwiększenie ogólnej wartości fuzji dużych przedsiębiorstw polskich. Już w 2013 roku odnotowano 16 tego rodzaju transakcji o wartości przekraczającej 200 milionów złotych. Do największych należała fuzja Zakładów Azotowych Puławy z Zakładami Azotowymi w Tarnowie. Powstała w ten sposób grupa Azoty jest jednym z najważniejszych koncernów przemysłu chemicznego w Europie. Największą transakcją 2016 roku było jednak przejęcie stosunkowo mało znanego przedsiębiorstwa Uniwheels przez amerykański koncern Superior Industries. Wartość tej transakcji wyniosła aż 2,7 mld złotych.

W ostatnich latach wśród największych fuzji i przejęć nie dominuje już sektor finansowy, ale przemysł i handel detaliczny. W 2018 roku sfinalizowano 199 transakcji fuzji, tylko nieznacznie mniej, niż w 2017 roku. Najgłośniejsza transakcja o charakterze fuzji w 2018 roku to przejęcie przez Grupę Orlen 37% udziałów w czeskim przedsiębiorstwie przemysłu petrochemicznego Unipetrol. Wartość tej transakcji wyniosła aż 4,2 miliarda złotych. Ważną i ciekawą tendencją ostatnich lat jest także przejmowanie polskich i działających w Polsce przedsiębiorstw przez grupy kapitałowe pochodzące z Chin.

Transakcje M&A – jak kancelarie prawne wspierają firmy w procesie fuzji i przejęć?

Przeczytaj poprzedni wpis:
Lotos i Orlen jako jedność?!

Nie od dziś wiadomo, że PKN Orlen chce objąć 100% udziałów Grupy Lotos. Zanim jednak nastąpi przejęcie, decyzję o zezwoleniu...

Zamknij